OSTRZEŻENIA PRZED BURZĄ

Brak zagrożeń.
I stopień zagrożenia. W danym województwie wystąpią groźne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować szkody materialne.
II stopień zagrożenia. W danym województwie wystąpią groźne zjawiska meteorologiczne, które będą powodować szkody materialne, zagrożenia życia.
III stopień zagrożenia. W danym województwie wystąpią ekstremalne zjawiska meteorologiczne, które będą powodować znaczne zniszczenia, zagrożenia życia.